Ny medlem-formulär

Medlemskap

Följande behöver godkännas för att ansökan ska nå fram:

Personuppgifter


  1. T.ex: Anders Andersson

  2. T.ex: 1987-12-24

  3. T.ex: 0564

  4. T.ex: namn@epost.se

  5. T.ex: 0701234567

  6. T.ex: Sjövägen 404

  7. T.ex: 90108 Umeå

Hur uppgifterna hanteras

Vänligen ange samtliga uppgifter som behövs för medlemskap. Personuppgifterna lagras säkert och ditt medlemskap är hemligt. Endast enskilda individer med förtroende att hantera medlemsystemet har tillgång till databasen. Uppgifterna lagras i enlighet med PUL.

Kontaktnätets uppgift är att verifiera medlemskap och kan eventuellt göra stickkontroller. Därför är det viktigt att du lämnar korrekta person- och kontaktuppgifter.

Din mailadress används för att skicka ut information till dig om föreningens verksamhet och hur du kan bli delaktig.